Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een hart voor het milieu, de mens en de samenleving

Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving hoort tot onze Monokuzuri bedrijfsfilosofie en is voor Toshiba meer dan een belofte. Wij beschouwen maatschappelijk verantwoord ondernemen als een missie om bewust en vastberaden de uitdagingen omtrent het behoud van de planeet en het werken aan een betere wereld waar te maken. Door heel wat initiatieven en maatregelen te nemen, tal van projecten te ondersteunen en groene producten te produceren onderstreept Toshiba dit engagement.

Kringloopeconomie

Verminder. Hergebruik. Recycleer.

Het idee van een kringloopeconomie is gebaseerd op een heel eenvoudig feit. We leven op een planeet met beperkte natuurlijke bronnen - waaronder het vermogen van ons milieu om om te gaan met vervuiling. Als natuurlijke grondstoffen beperkt zijn en emissies moeten worden vermeden, kan er geen onbeperkte groei zijn. De dreigende opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan dwingen iedereen in de industrie, de politiek en de samenleving te handelen in het algemeen belang.

Toshiba biedt daarom oplossing voor duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Met Toshiba’s innoverende producten zijn er heel wat mogelijkheden om materiaal te hergebruiken. Eerst en vooral wordt bij productie het aantal gebruikte materialen zo klein mogelijk gehouden. Daarnaast wordt al van bij het ontwerp gekozen voor materialen die recycleerbaar en eenvoudig te verwijderen zijn. Tot slot zijn het produceren van energie-efficiënte toestellen en het vermijden van verpakkingsafval topprioriteit. In de kringloopeconomie wordt dit 3R-design genoemd. Reduce. Reuse. Recycle. - Verminder. Hergebruik. Recycleer.

Voor meer informatie over het creëren van een kringloopeconomie: raadpleeg hier de ‘white paper’ 

100% C02-neutraal printen dankzij het Carbon Zero programma

Van ontwerp tot fabricage, van gebruik tot hergebruik en recyclage van printers houdt Toshiba steeds rekening met het effect op het milieu en berekent ze de CO2-uitstoot die tijdens deze hele levenscyclus (tot en met 1 miljoen geprinte vellen) wordt geproduceerd. Toshiba stelt alles in het werk om de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum te beperken en de onvermijdelijke resterende geproduceerde C02 te compenseren.

Sinds 2009 werkt Toshiba daarom samen met CO2balance, een organisatie die energie-efficiënte en maatschappelijk verantwoorde projecten uitwerkt in derde wereldlanden. Via de ondersteuning van deze projecten kan Toshiba zo haar CO2-uitstoot compenseren.

Klik hier naar de website van CO2balance

De projecten van het Carbon Zero programma

Brandstofbesparende kookovens in Kenia 

In Kenia wordt voornamelijk op open vuur gekookt, wat zeer slecht is voor de gezondheid. Naast de ongezonde rook die de bewoners inademen, verbruiken deze open vuren ook veel brandhout en stoten daardoor een grote hoeveelheid CO2 uit.

Toshiba ondersteunt een kookovenproject waardoor het verbranden van brandhout aanzienlijk wordt verminderd. Deze ovens verbruiken tot vijftig procent minder brandhout, met als resultaat vijftig procent minder CO2-uitstoot.

Daarnaast zorgt dit project ook voor verminderde ademhalingsproblemen, maar levert het ook voordelen op zoals verminderde ontbossing, betere bodemvruchtbaarheid,...

Project Carbon Zero Kenia
Project Carbon Zero Uganda

Waterputten in Oeganda

Toshiba ondersteunt een project in afgelegen gebieden in Oeganda waarbij waterputten worden gerenoveerd en hersteld.

Hierdoor moet geen vuil en onveilig water uit beken en moerassen worden gekookt om het te zuiveren voor huishoudelijk gebruik. Zo wordt op brandhout bespaard en CO2-uitstoot verminderd. 

Het levert naast zuiver water ook tal van andere voordelen voor de plaatselijke bevolking op. Doordat er minder hout moet verzameld worden, geen kilometers meer afgelegd moeten worden om water te halen,... kan 'tijd' anders en beter besteed worden en komen er minder ziektes voor.

Bosbescherming in het Braziliaanse Amazonewoud

Het milieuproject in het Amazonewoud van Brazilië staat in teken van de bescherming van het regenwoud door ontbossing te voorkomen en duurzaam bosbeheer.

Met meer bomen op onze planeet zorgen we voor een rijkere biodiversiteit van planten en dieren én kan er meer koolstofdioxide geabsorbeerd worden.

Naast ecologie ondersteunt dit project ook socio-culturele aspecten door onder andere in schoolinfrastructuur te voorzien. Op deze school worden o.a. lessen gegeven in het produceren van zaden en het verbouwen van fruit waardoor de lokale bewoners in staat zijn zichzelf in voedsel te voorzien.

Project Carbon Zero regenwoud Brazilië

Gecompenseerde uitstoot en gerealiseerde doelen dankzij het Carbon Zero programma

Logo Carbon Zero

In april 2017 bereikte Toshiba via het Carbon Zero programma de mijlpaal van 500.000 ton CO2-compensatie in Europa.

Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van bijna 110.000 Europese woningen of het branden van 11,5 miljoen spaarlampen gedurende een jaar.

Naast het compenseren van C02 levert dit project ook socio-economische verbeteringen op.

Download hier het uitgebreid rapport met alle resultaten die Toshiba dankzij het Carbon Zero programma kon realiseren

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

VN doelen

De mondiale VN ontwikkelingsagenda die van kracht is van 2016 tot 2030 streeft naar een betere wereld waar een antwoord wordt gegeven op vraagstukken als armoede, voldoende voedsel, gezondheid, toegang tot zuiver drinkwater, gendergelijkheid, energie, klimaat,…

Toshiba is trots dat het Carbon Zero programma door de Verenigde naties wordt erkend met de projecten in Kenia, Oeganda en Brazilië. 14 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden dankzij het programma ondersteund.

Lees hier het VN-rapport over het Carbon Zero programma 

Naleving van vrijwillige en verplichte richtlijnen en overeenkomsten

Heel wat nationale en internationale milieunormen en -voorschriften zorgen voor optimale milieuprestaties van apparatuur waaraan uiteraard ook Toshiba-printers voldoen. Daarnaast neemt Toshiba ook deel aan vrijwillige programma's en initiatieven.

REACH & RoHS

Zo reguleren de Europese REACH-verordening & RoHS-richtlijnen het gebruik gevaarlijke chemische stoffen in de elektronische industrie met als doel deze te beperken of risico’s te verminderen.

De CE-markering geeft je als gebruiker de garantie dat toestellen aan de wettelijke vereisten voldoen, waaronder uiteraard ook de Toshiba-printers.

WEEE & recyclage

Ook de inzameling van afval en de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gereguleerd. Dankzij de Europese WEEE-richtlijn komen zo stoffen als batterijen, glas, chemische stoffen,… niet in het milieu terecht,  maar worden ze hergebruikt bij de productie van nieuwe apparaten. Momenteel kan meer dan 95 % van de Toshiba-printers gerecycleerd worden.

Recyclage van toners

Bij aankoop van toners levert Toshiba een box om er lege tonercartridges en volle waste tonerbags in te bewaren.

Wanneer de box vol is, kan je deze laten ophalen door Toshiba. Vervolgens recycleert de organisatie Close the Loop de metalen, plastic en tonerpoeder voor hergebruik.

Klik hier naar de website van Close the Loop voor meer info

Vrijwillige overeenkomst

Toshiba ondersteunt de ‘vrijwillige overeenkomst voor energie-efficiënte kantoorapparatuur’. Het doel hiervan is om bij te dragen tot het EU-actieplan inzake energie-efficiëntie. Deze overeenkomst helpt klanten om een goede beslissing te nemen met betrekking tot de duurzaamheid van o.a. printapparatuur en dit door gedetailleerde informatie over de milieuprestaties te verstrekken.

Toshiba's groene producten

In het gamma van Toshiba vind je heel wat slimme printers en software die ontworpen zijn met de groene gedachte:

  • Zo heb je de unieke eco-MFP van Toshiba waarmee het mogelijk is om je print te wissen en het papier te hergebruiken.
  • De e-FOLLOW-software voor MFP's zorgt voor een bewustere manier van printen waardoor er minder papier wordt verspild.

 

Via deze link krijg je een totaal overzicht van Toshiba's groene producten

02 eS3508LP DSDF 4cst 1110 R AB NBG low res

Ons hart voor mens, milieu en maatschappij

Toshiba vraagt zich steeds af welke gevolgen handelingen, acties en beslissingen hebben voor mens en milieu en ontwikkelde de ‘Milieuvisie 2050’. Via onderstaande downloads kom je alles te weten over ons beleid voor een groenere toekomst en een betere wereld.