Compliance

Omdat we erom geven

Compliancebeleid

Toshiba investeert mee in een groenere toekomst. Een verantwoorde benadering van duurzaamheid vereist dat we de internationale en Europese normen en voorschriften naleven. Door onze toewijding op het vlak van recyclage en door onze milieu-impact te verminderen, voldoet Toshiba aan de normen van vele richtlijnen en overtreft ze zelfs vaak. Dat is met inbegrip van:
RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances; beperkt gebruik van gevaarlijke stoffen)
REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen)
AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)

Toegang tot milieucertificaten en -declaraties

Compliance policy

REACH

Toshiba verbindt zich ertoe milieuzorg prioritair te stellen in al zijn bedrijfsactiviteiten. We willen de veiligheid en gezondheid van de mensen rondom ons beschermen en de natuurlijke hulpbronnen wereldwijd vrijwaren. We steunen daarom de globale doelstelling van REACH (EU-verordening aangaande de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen) en verbinden ons ertoe aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.
REACH vraagt fabrikanten en importeurs niet alleen nieuwe chemische stoffen, maar ook tienduizenden bestaande chemische stoffen in te dienen en te registreren. Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en verbindt zich ertoe zijn klanten, conform de REACH-verordening, informatie te verstrekken over de chemische substanties in onze producten.

Download onze verklaring over REACH Art. 33

Compliance REACH lab

Blue Angel

 

 

 

Het Duitse Blue Angel-label (Blauer Engel) bestaat al meer dan 40 jaar. Het is een onafhankelijk en betrouwbaar label dat strikte normen hanteert voor milieuvriendelijke producten en diensten. Het Blue Angel-label garandeert dat een product het milieu minder belast en dat het voldoet aan strenge normen voor de bescherming van de volksgezondheid. Het biedt fabrikanten een eenvoudige manier om de milieuvriendelijkheid van hun producten aan te tonen. Consumenten kunnen het Blue Angel-label gebruiken als praktische leidraad om hun keuze- en beslissingsprocessen te vereenvoudigen.

Blue Angel Eco Label

Toshiba en Blue Angel

Voor de printoplossingen van Toshiba geldt de toekenningsrichtlijn DE-ZU 219 (Kantoorapparatuur met printfunctie (Printers en multifunctionele toestellen)). Deze toekenningsrichtlijn definieert de relevante vereisten voor kantoorapparatuur. Toshiba leeft ze na bij de ontwikkeling van nieuwe producten. De essentiële vereisten van de toekenningsrichtlijn zijn:

  • Levensduur van de systemen
  • Lage geluidsemissie
  • Lage chemische emissies
  • Lage emissie van ultrafijne deeltjes
  • Laag energieverbruik
  • Mogelijkheid tot dubbelzijdig afdrukken
  • Mogelijkheid tot gebruik van gerecycleerd papier (overeenkomstig EN 12281)
  • Recyclagevriendelijk ontwerp en gebruik van recyclagevriendelijke materialen
  • Markering van plastic onderdelen
  • Geen gebruik van stoffen in de toner die als gevaarlijk zijn geclassificeerd

Voordelen voor milieu en gezondheid

Beperkte aanwending van natuurlijke hulpbronnen
Minimaal effect van verontreinigende stoffen op de luchtkwaliteit binnen
Laag energieverbruik in de spaarstanden voor een betere bescherming van het klimaat
Geluidsarme werking die de concentratie van de gebruikers niet verstoort
Stimuleert het gebruik van gerecycleerd papier
Duplex-eenheid voor dubbelzijdig printen op high-end systemen
Een lijst met conforme producten valt te raadplegen op de Blue Angel-website.

Meer info nodig?

Mocht u specifieke vragen hebben over ons nalevingsbeleid of meer informatie wensen, neem dan contact met ons op.