Verklaring gegevensbescherming

1. Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

1.1 Hieronder geven we u informatie over de verzameling van persoonsgegevens in het geval van een overeenkomst als klant, professioneel bedrijf, leverancier, zakenpartner of andere contractpartner (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie of dienstverband) of bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens hebben betrekking op alle gegevens die verwijzen naar u als persoon, zoals uw naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

1.2. De verantwoordelijke partij volgens artikel 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming in de lidstaten, evenals andere wettelijke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems Gmbh
Belgische afdeling
Carl Schurz Strasse 7
41460 Neuss - Duitsland

Onze Coördinator Gegevensbescherming kunt u bereiken via onderstaande gegevens:

Benny De Gelaen
benny.degelaen@toshibatec-tgis.com
Toshiba Tec Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 20
1731 Asse-Zellik - België

1.3. Wanneer u contact met ons opneemt via post, telefoon, e-mail of ons contactformulier, wordt de informatie die u opgeeft (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in deze context worden verzameld zodra het niet langer nodig is om deze te bewaren of wij beperken de verwerking ervan overeenkomstig eventuele wettelijke verplichtingen om deze gegevens te bewaren. Bovendien verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens van betrokkenen en gebruikers van onze website alleen voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onze inhoud en diensten, onder andere om een goed werkende website aan te bieden, of om aan een contract te voldoen. Persoonsgegevens van betrokkenen en gebruikers van onze website verzamelen en gebruiken is in het algemeen pas mogelijk nadat de gebruikers hiervoor toestemming hebben gegeven. Een uitzondering hierop geldt in gevallen waarin om praktische redenen geen voorafgaande toestemming kan worden gegeven en/of de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

1.4. Mochten we een beroep willen doen op dienstverleners in onderaanneming voor bepaalde delen van ons aanbod, of uw informatie willen gebruiken voor promotionele doeleinden, dan zullen wij u in detail inlichten over de respectieve procedures. Hierbij zullen we ook de vaste criteria voor de bewaartermijn aangeven.

2. Uw rechten – rechtsgronden

2.1. Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u ten aanzien van ons de volgende rechten:

- Recht van inzage
- Recht op rectificatie of wissing
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht van bezwaar tegen de verwerking
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens

2.2. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

2.3. Wanneer we toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, verstrekt artikel 6 (1)(a) van de AVG de wettelijke gronden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, verstrekt artikel 6 (1)(b) van de AVG de wettelijke gronden. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de implementatie van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, verstrekt artikel 6 (1)(c) van de AVG de wettelijke gronden. In het geval dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, verstrekt artikel 6 (1)(d) van de AVG de wettelijke gronden. Als de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van ons bedrijf of van een derde te behartigen en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan de eerstgenoemde belangen, verstrekt artikel 6 (1)(f) van de AVG de wettelijke gronden voor verwerking.

3. Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

3.1. In het geval dat de website puur informatief wordt gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die via uw browser naar onze server worden verzonden. Als u onze website bekijkt, verzamelen gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en om de stabiliteit en de beveiliging ervan te garanderen (rechtsgronden: artikel 6 (1) bepaling 1 (f) van de AVG). Het gaat om de volgende gegevens:

- IP-adres
- Datum en tijd van het verzoek
- Tijdsverschil met UTC (gecoördineerde wereldtijd)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Code van toegangsstatus/http-status
- Elke verzonden hoeveelheid data
- Website waarvan het verzoek afkomstig is
- Browser
- Besturingssysteem en interface
- Taal en versie van de browsersoftware

3.2. Naast de bovengenoemde gegevens, worden er ook cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt. Ze maken het mogelijk voor de website die de cookies instelt (in dit geval onze website) om bepaalde informatie te ontvangen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overdragen op uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

3.3. Gebruik van cookies:

3.3.1. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan het toepassingsgebied en de werking hieronder worden uitgelegd:

- Tijdelijke cookies (zie 3.3.2.)
- Permanente cookies (zie 3.3.3.)

3.3.2. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit zijn met name de sessiecookies. Ze slaan een zogenaamd sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

3.3.3. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van het soort cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

3.3.4. U kunt uw browserinstellingen volgens uw voorkeuren configureren en bijvoorbeeld geen cookies van derden, of zelfs geen enkele cookie wilt aanvaarden. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

3.5. Alle gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn om het doel van het verzamelen ervan te vervullen. Als de gegevens worden verzameld om de website te kunnen aanbieden, gebeurt dit wanneer de betreffende sessie wordt afgesloten.

3.6. Als de gegevens worden opgeslagen in logboekbestanden, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Langere opslag is mogelijk. De verzameling van gegevens om de website te kunnen aanbieden en de opslag van gegevens in logboekbestanden zijn essentieel voor de werking van de website. Bijgevolg is het niet mogelijk voor de gebruiker om hiertegen bezwaar te maken.

4. Andere functies en aanbiedingen van onze website – externe dienstverleners

4.1. Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten aan waarvan u mogelijk gebruik wilt maken. Hiervoor moet u over het algemeen andere persoonlijke informatie verstrekken die we gebruiken om de dienst aan te bieden, en waarvoor de bovengenoemde beginselen van gegevensverwerking gelden.

4.2. In sommige gevallen gebruiken we externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aangesteld. Ze zijn gebonden aan onze instructies en ondergaan regelmatige audits.

4.3. Wanneer het hoofdkantoor van onze dienstverleners of partners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd, zullen wij u informeren over de omstandigheden.

5. Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

5.1. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk moment wijzigen of volledig herroepen zonder hiervoor een reden op te geven. U kunt deze herroeping naar ons verzenden (zie bepaling 1.2. – Verantwoordelijke partij) per post, e-mail, fax of via het kanaal dat werd gebruikt om de toestemmingsverklaring in te dienen. In dergelijke gevallen loopt u geen bijkomende kosten op, naast de verzendkosten in overeenstemming met de toepasselijke basistarieven.

Zodra u de herroeping naar ons heeft verzonden, beïnvloedt dit de legitimiteit van de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.2. Wanneer we de verwerking van uw persoonsgegevens ondersteunen door te verwijzen naar de afweging van belangen, kunt u een bezwaar tegen de verwerking indienen. Dit is met name het geval als de verwerking niet is vereist om te voldoen aan een overeenkomst die met u is gesloten. Wanneer de website op de volgende manieren wordt gebruikt, wordt dit bijkomend door ons getoond in de volgende beschrijving van de functie. Bij het indienen van uw bezwaar, vragen we u om de redenen op te geven waarom wij uw persoonsgegevens niet hadden mogen verwerken zoals we dit hebben gedaan. In het geval dat u een bezwaar indient en hierbij redenen opgeeft, zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking aanpassen of wijzigen, of u laten weten om welke redenen wij verplicht zijn om de verwerking verder te zetten.

5.3. Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen te verwerking van uw persoonsgegevens voor gegevensanalyse- en marketingdoeleinden. U kunt ons informeren over uw bezwaren tegen marketing door contact op te nemen met: BEMarketing@toshibatec-tgis.com

6. Gebruik van Google Analytics

6.1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie, een andere verdragsluitende staat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) of in veilige derde landen echter vooraf door Google ingekort. Namens de operator van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de operator van de website.

6.2. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

6.3. U kunt de opslag van cookies voorkomen met overeenkomstige instellingen in uw browsersoftware; houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens (inclusief uw IP-adres) verzamelt met de cookie die wordt gegenereerd door uw gebruik van de website, en dat Google dergelijke gegevens verwerkt door de browserinvoegtoepassing te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

6.4. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Hierdoor worden IP-adressen in een ingekorte vorm verwerkt; een directe persoonlijke verwijzing is dan uitgesloten. Als de gegevens die over u worden verzameld een persoonlijke verwijzing bevatten, wordt deze er onmiddellijk uitgehaald en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

6.5. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Dankzij de statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en relevanter maken voor u als gebruiker. 

6.6. Google LLC is een organisatie die is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Voor deze organisaties is er een adequaatheidsbesluit krachtens Art. Artikel 45 van de GDPR, wat betekent dat de verwerking plaatsvindt in een beveiligd derde land.

6.7. Informatie over externe dienstverleners: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, en het privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

6.8. Wij gebruiken Google Analytics op basis van uw bevestigde en vrijwillige toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, die u ons geeft via uw uitdrukkelijke keuze in de cookie settings. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde herroepen door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen of de cookies op uw computer te wissen.

7. Google Tag Manager

Deze website gebruikt de cookie Google Tag Manager om gegevens over de website te verzamelen en door te sturen naar de aangesloten analysetools. De Google Tag Manager zelf slaat geen persoonsgegevens op. De verwerking is gebaseerd op toestemming (art. 6, para. 1 lit a DSGVO) en kan te allen tijde worden ingetrokken met uitwerking in de toekomst.

8. Social Media

Aangezien wij met een bedrijfsaccount (pagina of kanaal) op verschillende social media-platformen (digitale technologieën en media) aanwezig zijn, informeren wij u graag over het gebruik en de verwerking van de gegevens op deze platformen.

Wanneer u onze pagina of ons kanaal bezoekt, gebruikt de social media-provider als de partij die verantwoordelijk is cookies om persoonlijke gegevens van zijn gebruikers te verzamelen. Er kunnen ook gegevens worden verzameld van bezoekers van de pagina of het kanaal die niet ingelogd of geregistreerd zijn bij die social media-provider.

De persoon die verantwoordelijk is voor de content van onze bedrijfsaccounts wordt genoemd in dit privacybeleid onder paragraaf 1.1.

Wij kunnen niet bevestigen welke gebruikersgegevens een bepaalde social media-provider verzamelt. Daarom gebruikt u social media-sites op eigen risico. Bovendien heeft Toshiba geen volledige toegang tot de verzamelde gegevens of uw profielgegevens. We kunnen alleen de voor iedereen toegankelijke informatie van uw profiel zien. U kunt kiezen welke gegevens u openbaar maakt door uw social media-instellingen aan te passen.

Wij gebruiken uw gegevens wanneer u de chatfunctie op onze pagina of ons kanaal gebruikt. Deze functie gebruiken we om uw vragen te beantwoorden. Wij verzamelen op deze manier gegevens van gebruikers zodat wij u de informatie die u nodig hebt en eventuele offertes die u aanvraagt kunnen bezorgen.

De onderstaande statistieken worden gebruikt om ons online aanbod op onze social media-platforms voortdurend te verbeteren en om beter tegemoet te komen aan de interesses van onze gebruikers. Wij kunnen uit statistische gegevens geen conclusies trekken over individuele bezoekers of statistieken koppelen aan bezoekersprofielen. U kunt uw social media-instellingen aanpassen om te bepalen hoe gerichte advertenties aan u worden getoond.

Indien wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens op te slaan, worden de gegevens opgeslagen voor de duur van de wettelijke bewaartermijn. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is artikel 6 (1)(f) van de GDPR.

8.1. YouTube

Voor informatie over hoe gegevens door YouTube worden verzameld en verwerkt, kunt u het privacybeleid van YouTube inkijken op https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk.

Op basis van legitieme belangen ontvangen wij anonieme statistieken van YouTube over het gebruik van onze pagina. Zij bevatten de volgende informatie:

- volgers: aantal mensen die Toshiba volgen, inclusief groei en ontwikkeling van dit aantal over een bepaalde periode.

- bereik: aantal mensen die een specifieke post zien; aantal interacties rond een post, wat ons informeert over welke content beter dan andere onthaald wordt in de community.

- doeltreffendheid van de advertentie: hoeveel mensen zijn er bereikt met een post of een betaalde advertentie en hebben erop gereageerd.

Toshiba ontvangt persoonlijke gegevens van YouTube als u deze actief met ons deelt in een privébericht op YouTube. Wij gebruiken uw gegevens (voornaam, achternaam, etc.) om te reageren op uw vragen, die voor dit doel worden opgeslagen.

Wij ontvangen ook persoonlijke gegevens van YouTube als u ons een formulier met vooraf ingevulde velden met gegevens van uw profiel toestuurt; door op de knop te klikken, verstuurt u de gegevens actief naar ons.

Drie maanden na het laatste bericht verwijderen wij de gegevens uit uw aanvraag/contact.

8.2. LinkedIn

Toshiba maakt gebruik van het technische platform en de diensten van de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, voor de informatievoorziening op LinkedIn.

Voor informatie over de manier waarop gegevens door LinkedIn worden verzameld en verwerkt, kunt u het privacybeleid van LinkedIn inkijken op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_GB

Op basis van legitieme belangen ontvangen wij anonieme statistieken van LinkedIn over het gebruik van onze pagina. Zij bevatten de volgende informatie:

- volgers: aantal mensen die Toshiba volgen, inclusief groei en ontwikkeling van dit aantal over een bepaalde periode.

- bereik: aantal mensen die een specifieke post zien; aantal interacties rond een post, wat ons informeert over welke content beter dan andere onthaald wordt in de community.

- doeltreffendheid van de advertentie: hoeveel mensen zijn er bereikt met een post of een betaalde advertentie en hebben erop gereageerd.

- aantal klikken op een specifieke knop (bijv. 'Bezoek website') om te bepalen hoe een gebruiker gebruikt maakt van de pagina.

Toshiba ontvangt persoonlijke gegevens van LinkedIn als u deze actief met ons deelt in een privébericht op LinkedIn. Toshiba ontvangt ook persoonlijke gegevens van LinkedIn als u ons een formulier met vooraf ingevulde velden met gegevens van uw profiel toestuurt; door op de knop te klikken, verstuurt u de gegevens actief naar ons. Wij gebruiken uw gegevens (voornaam, achternaam, etc.) om te reageren op uw vragen, die voor dit doel worden opgeslagen.

Drie maanden na het laatste bericht verwijderen wij de gegevens uit uw aanvraag/contact.

9. Integratie van Google Maps

9.1. Op onze website gebruiken wij Google Maps. Hiermee kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en kunt u eenvoudig gebruikmaken van de kaartfunctie.

9.2. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie die u hebt opgeroepen (de bijbehorende subpagina van onze website). Bovendien worden de gegevens overgedragen waarnaar in bepaling 3 van deze verklaring wordt verwezen. Dit gebeurt ongeacht u bent aangemeld bij een account die door Google wordt voorzien en ongeacht er een dergelijke gebruikersaccount bestaat. Als u via Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor doeleinden in verband met reclame, marktonderzoek en/of websitedesign op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) om op behoeften gerichte advertenties te voorzien en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en moet contact opnemen met Google om deze rechten uit te oefenen.

9.3. Voor meer informatie over de doeleinden en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking van gegevens door de aanbieder van de invoegtoepassing, kunt u het privacybeleid van deze aanbieder raadplegen. Hier vindt u meer informatie over uw rechten en opties voor instellingen om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Google LLC is een organisatie die is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Voor deze organisaties is er een adequaatheidsbesluit krachtens Art. Artikel 45 van de GDPR, wat betekent dat de verwerking plaatsvindt in een beveiligd derde land.

10. Integratie van YouTube-video's

10.1. In ons online aanbod hebben we YouTube-video's opgenomen. Deze zijn opgeslagen op http://www.youtube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden bekeken. Voor al deze video's wordt de 'verbeterde privacymodus' gebruikt, wat wil zeggen dat er geen gegevens over u als YouTube-gebruiker worden overgedragen als u de video's niet afspeelt. De gegevens waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2 worden alleen overgedragen wanneer de video's worden afgespeeld. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

10.2. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie die u hebt opgeroepen (de bijbehorende subpagina van onze website). Bovendien worden de gegevens overgedragen waarnaar in bepaling 3 van deze verklaring wordt verwezen. Dit gebeurt ongeacht u bent aangemeld bij een account die door YouTube wordt voorzien en ongeacht er een dergelijke gebruikersaccount bestaat. Als u via Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor doeleinden in verband met reclame, marktonderzoek en/of websitedesign op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) om op behoeften gerichte advertenties te voorzien en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en moet contact opnemen met YouTube om deze rechten uit te oefenen.

10.3. Lees het privacybeleid voor meer informatie over de doeleinden en reikwijdte van de verzameling en verwerking van uw gegevens door YouTube. Hier vindt u meer informatie over uw rechten en opties voor instellingen om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Google LLC is een organisatie die is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Voor deze organisaties is er een adequaatheidsbesluit krachtens Art. Artikel 45 van de GDPR, wat betekent dat de verwerking plaatsvindt in een beveiligd derde land.

11. Contactformulier en contact via e-mail

11.1. Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als u deze optie gebruikt, worden de gegevens die u in het invulscherm invoert naar ons verzonden en door ons opgeslagen. Dit omvat de volgende gegevens:

Verplichte velden:
- Voornaam en achternaam
- Land
- E-mailadres

Optioneel:
- Type aanvraag
- Bedrijfsnaam
- Telefoonnummer

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

a) IP-adres
b) Datum en tijd waarop het bericht is verzonden

De toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt verkregen bij het verzenden en u wordt verwezen naar de verklaring over gegevensbescherming. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die samen met de e-mail worden verzonden. Bij deze verzending worden er geen gegevens doorgestuurd naar derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gesprek af te handelen.

11.2. De wettelijke gronden voor gegevensverwerking, in het geval dat de gebruiker hiervoor toestemming geeft, worden verstrekt door artikel 6 (1)(a) van de AVG. De wettelijke gronden voor verwerking van gegevens die worden overgedragen als onderdeel van een e-mail, worden verstrekt door artikel 6 (1)(f) van de AVG. Als het doel van het contact via e-mail/post de uitvoering van een contract is, verstrekt artikel 6 (1)(b) van de AVG de wettelijke gronden voor verwerking.

11.3. De verwerking van persoonsgegevens die in het invulscherm zijn ingevoerd, gebruiken we uitsluitend voor contactdoeleinden. Wanneer u contact opneemt via e-mail, worden ook de vereiste gerechtvaardigde belangen in de verwerking van gegevens opgenomen. Andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen.

11.4. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn om het doel van het verzamelen ervan te vervullen. Dit is het geval voor de persoonsgegevens uit het contactformulier en de persoonsgegevens die via e-mail worden verzonden als het betreffende gesprek met de gebruiker wordt afgesloten. Het gesprek wordt afgesloten wanneer de omstandigheden erop wijzen dat het betreffende onderwerp afdoende is opgehelderd.

11.5. De gebruikers heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker contact met ons opneemt via e-mail, kan hij de toekomstige opslag van zijn persoonsgegevens op elk moment met onmiddellijke ingang wijzigen of volledig intrekken zonder hiervoor een reden op te geven. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Deze herroeping kan naar ons worden verzonden via post, e-mail, fax (zie bepaling 1.2. voor contactgegevens enz.) of via het kanaal dat werd gebruikt om de toestemmingsverklaring in te dienen. Persoonsgegevens die tijdens het tot stand brengen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

12. Gevoelige gegevens en gegevens die relevant zijn voor de Duitse wet inzake gelijke behandeling (AGG)

We willen erop wijzen dat ons bedrijf, op basis van de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming en de AGG, met name in het kader van een sollicitatieprocedure, niet wenst dat bijzonder gevoelige informatie wordt gedeeld, zoals foto's, informatie over gezinsstatus – met uitzondering van een eventuele status als ernstig gehandicapte persoon, als de sollicitant er zelf voor kiest dit openbaar te maken.