Linten barcodeprinters

Printkop

Kwaliteit

Mechanische weerstand

Hitteresistentie

Kleur