Carbon Zero

Om de koolstofvoetafdruk te verkleinen

Steun aan de Verenigde Naties

all UN SDGs

Ons Carbon Zero-programma ondersteunt 15 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, opgesteld door de VN om een positieve verandering aan te sturen die tot de realisatie van de ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ moet leiden. De reeks van 17 meetbare Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen streeft naar een betere gezondheid en meer kwaliteitsonderwijs, wil ongelijkheid wegwerken en economische groei stimuleren en tegelijk werk maken van de bescherming van onze oceanen en wouden. Ze bouwt verder op de Millenniumdoelstellingen en vormt een intergouvernementeel pakket ambitieuze doelstellingen met 169 targets.

Surf naar de website van de Verenigde Naties voor meer informatie over hun Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Toshiba & CO2balance

Het is duidelijk dat menselijke activiteit het wereldwijde klimaat beïnvloedt en het is van vitaal belang dat we manieren vinden om onze uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Koolstofcompensatie kan daarbij helpen. Koolstofcompensatie is een manier om de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer terechtkomt, te verminderen door deze hoeveelheid gassen te compenseren of te neutraliseren met een bijdrage aan milieuprojecten. Toshiba engageert zich voor het milieu en heeft met de hulp van de koolstofcompensatie-experts van CO2balance een programma ontwikkeld om de CO2-voetafdruk van uw Toshiba-systeem te compenseren. CO2balance heeft twee regionale kantoren in Kenia en Oeganda. Ze ondersteunen ethische koolstoffinancieringsprojecten die meetbare voordelen opleveren voor diverse Afrikaanse gemeenschappen. De projecten richten zich, naast het verlagen van de CO2-emissies, ook op de sociale en economische voordelen die eruit voortvloeien. De participatie en empowerment van de lokale gemeenschappen is cruciaal voor de aanvaarding en het succes van de projecten op langere termijn. In samenwerking met CO2balance brengen we niet enkel de hoeveelheid koolstofdioxide in rekening die wordt uitgestoten tijdens de productie en het transport van onze producten, maar doorheen de hele

 

levenscyclus van het product. Naargelang van het gebruikte schema, berekenen we een vast aantal gedrukte pagina's om ook alle eventuele verdere milieueffecten te dekken. Door dit proces worden de emissies gecompenseerd tot ‘Carbon Zero’ (nul koolstof), waardoor het mogelijk is te printen en te kopiëren op een milieubewuste manier zonder schadelijke effecten.

Bezoek de website van CO2balance voor meer informatie.

Onze projecten

Toshiba wil graag helpen. Het Carbon Zero-programma van Toshiba ondersteunt wereldwijd projecten om mensen in nood te helpen en de milieu-impact van onze business te verminderen.

Energiezuinige fornuizen

Kenyan Stove Project

Het Afrikaanse 'Energy Efficient Stove Project' bouwt energiebesparende kookfornuizen voor dorpen in Kenia. Voor deze bakstenen fornuizen is 50% minder brandhout nodig waardoor een aanzienlijke koolstofuitstoot vermeden wordt. Voor de vele gezinnen die ze gebruiken, is het bovendien een doeltreffende keukenhulp die hen geld en tijd bespaart. Omdat er minder brandhout nodig is, wordt ook de ontbossing tegengegaan. Dat is goed nieuws voor de wilde dieren die er leven, hun natuurlijke habitat en de biodiversiteit, en het helpt ook overstromingen te voorkomen. Het kookproces zelf verloopt hiermee ook veel gezonder want er hangt de helft minder rook in huis. Die rook binnenshuis vormt een ernstig gezondheidsprobleem in Afrika en kost jaarlijks bijna twee miljoen mensen het leven. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het niet zonder reden de 'keukenmoordenaar'.

Lees hier hoe de levensomstandigheden van gezinnen verbeterd kunnen worden.

Project voor het herstel van boorgaten

Ons project focust zich op het vinden van bestaande, maar beschadigde watervoorzieningen en boorgaten die vervolgens hersteld worden om de mensen in de dorpen opnieuw van zuiver water te voorzien. Gemeenschappelijke boorgaten die weer volledig inzetbaar zijn, vormen voor gemiddeld 200 gezinnen een veilige, schone waterbron dicht bij huis. Onze partner CO2balance heeft een programma opgezet om in verval geraakte boorgaten op te sporen en te herstellen. De boorgaten worden weer volledig operationeel en er wordt een langetermijnprogramma ontwikkeld om het systeem regelmatig te onderhouden en de watervoorziening voor de plaatselijke gemeenschap veilig te stellen.

Ontdek hoe deze boorputten een bron van zuiver water vormen.

Borehole Project

'School WASH'-project

0453A1E0 76C3 4B10 B154 59216FA8C9EA

Dit project werd in 2022 gelanceerd in de Barjobi Primary School in het district Otuke in Oeganda. Door een gebrek aan voorzieningen om de handen te wassen, was hygiëne een groot probleem voor de leerlingen in deze school. Het project renoveerde het sanitair van de school en de leerlingen en het personeel kregen een uitgebreide opleiding op het vlak van hygiëne en gezondheid.

Lees hier hoe de schoolkinderen baat hebben bij dit project.

Project voor boorgaten op zonne-energie

In lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties draagt Toshiba's Carbon Zero-programma bij aan een betere toegang tot veilig water in Oeganda. Dit gebeurt zonder verdere CO2-uitstoot dankzij boorputten die met hernieuwbare zonne-energie worden aangedreven. De dompelpomp wordt aangedreven met zonnepanelen waardoor ze gebruikt kan worden in gebieden waar geen netstroom beschikbaar is.

Ontdek hoe zonne-energie lokale gemeenschappen van schoon water voorziet.

Screenshot 2023 01 27 at 15.16.04

Carbon Zero Impact Rapport

De projecten doen meer dan alleen de koolstofuitstoot compenseren – ze creëren banen voor de plaatselijke bevolking en betrekken hen bij de monitoring van de impact van de verschillende projecten en het onderwijs aan medeburgers. Hieronder vindt u meer informatie over de projecten die wij momenteel steunen. Het laatste effectenrapport vindt u hier.