Energiezuinige fornuizen

Hoe gaat het in zijn werk?

Stove project pots

In 2015 begon CarbonZero Kenya potentiële groepen te onderzoeken in Kisumu West in Kenia om 900 brandstofefficiënte kookfornuizen te fabriceren, gefinancierd door het Toshiba CarbonZero-programma. De Umeme Women's Group was daar een van. De groep kreeg training over hoe ze de nodige materialen kon verwerven en de ambachtelijke fornuizen kon vervaardigen. Bovendien kregen de deelnemers een opleiding in bedrijfsbeheer om hen te helpen de fornuizen op de markt te brengen en hun verkoop en inkomen te beheren. De vrouwen van de groep treden nu ook op als deskundigen in hun eigen gemeenschap. Ze ondersteunen de eigenaars van de fornuizen bij het onderhoud van exemplaren die beschadigd zijn geraakt.

Andere bijkomende voordelen van het project zijn onder meer:

  • Minder ontbossing en aantasting van omringende bossen
  • Minder bodemerosie, minder verlies van voedingsstoffen en kleiner risico op overstromingen
  • Minder tijd nodig om te koken en hout te verzamelen; huishoudens kunnen meer tijd besteden aan andere huishoudelijke taken en aan onderwijs en toezicht op kinderen
  • Minder blootstelling van verzamelaars van brandhout (voornamelijk vrouwen) aan gevaren in afgelegen gebieden
  • Minder brandwonden en verwondingen door blootstelling aan open vuur

Judiths ervaring met onze energiezuinige kookfornuizen

Judith is in twee jaar tijd geëvolueerd van absolute leek tot expert in zuinige fornuizen.

Content Element Stove 4

Judith Okeyo vertelt hoe ze, voordat haar groep werd geselecteerd om deel te nemen aan het programma, weinig kennis had van alternatieven voor het traditionele kookvuurtje met 3 stenen. Zoals veel inwoners van Kisumu West had haar familie te lijden onder de toenemende ontbossing in de regio als gevolg van de kap voor brandhout. Omdat het hout steeds schaarser werd, had haar gezin geen andere keuze dan brandhout te kopen. Dat kon oplopen tot 50% van het gezinsinkomen, een enorme financiële aderlating, alleen maar om te kunnen koken.

Naast de promotie van een fornuis dat de last van de huishoudens om brandhout te verkrijgen sterk vermindert en de CO2-uitstoot sterk beperkt, kregen de groepsleden zelf een grote financiële impuls door hun betrokkenheid bij het project. De groep werkt met een wentelfonds waarbij verschillende leden een lening konden aangaan om hun eigen kleine huishoudelijke ondernemingen op te zetten, voornamelijk voor de verkoop van voeding ter plaatse. De leden van de groep ontvangen ook een inkomen voor de tijd die ze besteden aan de productie van de fornuizen.

Het verhaal van Rachel Githendu

"Ik had nooit gedacht dat ik het schoolgeld voor mijn kinderen zou kunnen betalen en bovendien nog elke maand geld zou kunnen sparen, want ik leefde van de hand in de tand. Ik kan me nu een fatsoenlijke maaltijd voor mijn gezin veroorloven en ze goed kleden; dat is niet vanzelfsprekend. Ik weet nu dat het mogelijk is de juiste activiteiten te ontplooien om inkomen te creëren en armoede te verminderen, en ik ben heel gelukkig."

Rachel stond voor een onmogelijke keuze. Ofwel al haar tijd besteden aan het verzamelen van brandhout en dus geen tijd hebben om haar gewassen en vee te verzorgen, of brandhout kopen, waardoor ze minder geld had om te investeren in haar landbouwactiviteiten en het schoolgeld en het uniform voor haar kinderen te betalen. Dat is allemaal veranderd sinds Rachel haar Carbon Zero-fornuis ontving. Dankzij de efficiënte technologie van het fornuis is haar behoefte aan brandhout met meer dan de helft gedaald. Ze gaat nu nog maar een keer per week in plaats van elke dag naar het bos om brandhout te sprokkelen en hoeft nooit meer brandhout te kopen. Ze besteedt haar extra tijd aan haar boerderij, en met het geld dat ze heeft uitgespaard op brandhout kan ze gewassen kopen en losse arbeiders betalen om op haar boerderij te werken. Dit heeft haar inkomen sterk verhoogd omdat ze nu een overschot aan groenten en melk heeft om te verkopen. Ze hoeft nu geen schoolgeld meer te betalen voor haar kinderen en kan zelfs elke maand een klein bedrag opzij zetten, waardoor ze nu een kleine reserve heeft voor noodgevallen en kan investeren in activiteiten die inkomsten zullen genereren in de toekomst.

Rachel 1 ScaleWidthWzk5Ml0

Het verhaal van Dennis Omer

man met zonnebloemen

"Met de verkoop van deze producten kan ik ongeveer 1.000.000 Keniaanse shilling verdienen. Daarmee kan ik het schoolgeld betalen, schrijfgerei voor mijn kinderen kopen en extra voedsel voor het gezin en eventuele medische kosten betalen. Met het Carbon Zero-fornuis zijn we niet langer elke dag urenlang op zoek naar brandhout voor huishoudelijk gebruik. We hebben veel meer tijd om ons te concentreren op andere activiteiten waarmee we beter in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Mijn kinderen doen het nu goed op school."

Dennis Omer is 22 jaar en woont met zijn vrouw en 4 kinderen in het dorp Kadero in Kisumu East. Dennis vertelt hoe zijn gezin elke dag urenlang brandhout moest sprokkelen om te kunnen koken. Elke avond na schooltijd moesten de kinderen minstens 2 uur op pad, kostbare tijd die bijvoorbeeld niet aan huiswerk kon worden besteed. De gezinsleden werden ook vaak ziek en moesten hoesten als gevolg van rookinhalatie. Er ging zelden een week voorbij dat er niet minstens een kind een dag school moest missen. Sinds het fornuis er is, bedraagt het houtverbruik van het gezin nog minder dan de helft. Dennis heeft die extra tijd benut om een veld zonnebloemen aan te leggen. Zijn plan is het zaad te oogsten om het te verkopen aan een zonnebloemoliefabriek enkele kilometers verderop. Hij heeft de garantie dat hij een grote hoeveelheid zaad kan verkopen en een aanzienlijke bijdrage aan het gezinsinkomen kan leveren.

Wil je meer weten?

De projecten doen meer dan alleen de koolstofuitstoot compenseren – ze creëren banen voor de plaatselijke bevolking en betrekken hen bij de monitoring van de impact van de verschillende projecten en het onderwijs aan medeburgers. Hieronder vindt u meer informatie over de projecten die wij momenteel steunen. Het laatste effectenrapport vindt u hier.