Project herstel van boorgaten

Project voor het herstel van boorgaten in Oeganda

Ons project focust op het vinden van bestaande, maar beschadigde watervoorzieningen en boorgaten. Die worden vervolgens hersteld om de watervoorziening van de mensen in de dorpen te herstellen. Gemeenschappelijke boorgaten die weer volledig inzetbaar zijn, vormen voor gemiddeld 200 gezinnen een veilige, schone waterbron dicht bij huis.

Borehole project bucket

De belangrijkste basisbehoefte om te leven is schoon water. In veel landelijke en peri-urbane gemeenschappen in Sub-Saharaans Afrika worstelen veel gemeenschappen met het vinden van schoon en veilig drinkwater. Met het Borehole Rehabilitation Project helpen we een veilige en zuivere bron van drinkwater te herstellen. Er zijn veel projecten, liefdadigheidsinstellingen en ngo's die in Afrika werken om schoon water naar afgelegen gemeenschappen te brengen. Maar een nieuwe bron aan een dorp leveren, is slechts het begin van het proces. Ervoor zorgen dat de bron jarenlang water blijft leveren nadat de boorput is aangelegd, is de sleutel tot stabilisatie en ontwikkeling van de gemeenschap. Onze partner CO2balance heeft een programma voor het opsporen en repareren van gemeenschapsboorgaten die in verval zijn geraakt, waardoor de dorpen die ervan afhankelijk zijn, hun watervoorziening weer op gang kunnen brengen.

De boorgaten worden weer volledig operationeel en er wordt een langetermijnprogramma ontwikkeld om het systeem regelmatig te onderhouden en de watervoorziening voor de plaatselijke gemeenschap veilig te stellen. Zodra het boorgat operationeel is, levert het schoon water dat niet eerst nog gekookt moet worden. De hoeveelheid schoon water die elke dag dankzij het onderhoudsproject wordt geleverd, doet de brandstof die wordt bespaard evenredig toenemen, omdat het water niet meer gekookt moet worden om het te zuiveren. Die brandstofbesparingen resulteren in CO2-emissiereducties die, na een onafhankelijke projectaudit, worden geregistreerd als koolstofkredieten. De resulterende fondsen helpen om het proces te herhalen en meer gemeenschappen in nood te helpen en de watervoorziening in een nieuw gebied te herstellen.

Het verhaal van Vincent Ogwong

Borehole Rehab combi

Vincent zegt: "Voor dit project verloren we veel tijd met het zoeken naar brandhout en het koken van water om het te zuiveren. Door de schaarste aan brandhout dronken we soms water zonder het te koken. Daardoor kregen we vaak last van diarree en andere ziekten en moesten we veel geld uitgeven voor de behandeling daarvan."

Het project in Oeganda maakt mensen zelfvoorzienender omdat ze minder tijd moeten besteden aan het verzamelen van water, zodat ze meer tijd hebben om inkomen te genereren. De beperkte toegang tot veilig water is een belangrijke oorzaak van armoede voor mensen als Vincent Ogwong, zijn vrouw en zijn 3 kinderen. Voordat het CO2-balanceproject begon, had het gezin alleen toegang tot een onveilige watervoorziening en moest het 3 uur per dag water verzamelen om in de huishoudelijke behoeften te kunnen voorzien. Die praktijk had verschrikkelijke gevolgen voor de financiële situatie van Vincent en zijn gezin. De tijd die het kostte om elke dag water te halen en het geld dat aan medicijnen werd besteed, waren er een enorme last voor het gezin. De situatie is nu sterk verbeterd. Door het herstel van het boorgat voor de lokale gemeenschap hoeft het gezin nu nog maar 30 minuten per dag te besteden aan het halen van water en kan het veilig water gebruiken waar ze niet ziek van worden. Vincent kan zich nu volledig wijden aan het kweken van zonnebloemen en het oogsten van de zaden, waarvoor hij een uitstekende prijs ontvangt van de bakolieproducenten. Dit levert het gezin levensbelangrijk geld op om te besteden aan essentiële zaken zoals schoolgeld, boeken en uniform, en stelt hen in staat geld opzij te zetten voor het geval ze in moeilijke tijden voedsel moeten kopen. De ervaring van de familie Ogwong schetst duidelijk hoe een veilige watervoorziening lokale gemeenschappen uit de armoede kan halen.

Mensen helpen hun levenskwaliteit te verbeteren

Borehole project waterpump revised

Het verhaal van Brenda Okello

Op slechts 22-jarige leeftijd was Brenda verantwoordelijk voor het voeden van een gezin van vijf kinderen. Voor het herstel van de boorput had de familie geen toegang tot veilig water en haalde ze water uit de moerasgebieden rond het dorp.

"Nu heb ik genoeg tijd voor mijn boerderij en de opbrengst van mijn gewassen is verbeterd. Ik hoef geen geld meer uit te geven aan medicijnen zodat ik meer kan investeren in het gereedschap en de middelen die ik nodig heb voor de landbouw. Bovendien hoeft mijn gezin zich geen zorgen meer te maken over voedseltekorten. Bedankt Toshiba om ons in samenwerking met CO2balance te steunen met schoon en veilig water."

Het verhaal van Monica Koli

Monica Koli is 25 en woont met haar man en 2 kinderen in het dorp Amin Eceja in het Dokolo-district in Oeganda. Het dorp werd getroffen door een opstand van een lokale militie, de Lord's Resistance Army, waardoor veel gezinnen op de vlucht sloegen en de infrastructuur in heel Noord-Oeganda werd vernietigd. Hierdoor raakten veel boorgaten in verval.

"Nu de waterput zo dichtbij is, heb ik genoeg schoon water voor mijn gezin en heb ik tijd over om ander werk te doen."

Het verhaal van Harriet Achieng

De 14-jarige Harriet Achieng zit op de Amele Primary School. Haar familie gebruikt de Otikori-boorput die door CO2balance wordt onderhouden in het kader van het Toshiba CarbonZero-programma, nadat die in 2013 voor het eerst dankzij hetzelfde project werd hersteld. Ze woont een halve kilometer van de boorput en is opgetogen dat ze een schone waterbron in de buurt van haar huis heeft.

"Sinds het herstel van de Otikori-boorput in 2013 in het kader van het Toshiba CarbonZero-programma, zijn de leerlingen van de Amele-basisschool properder. Het aantal door water overgebrachte ziekten is verminderd en het schoolbezoek en de schoolprestaties zijn sterk verbeterd."

Wil je meer weten?

De projecten doen meer dan alleen de koolstofuitstoot compenseren – ze creëren banen voor de plaatselijke bevolking en betrekken hen bij de monitoring van de impact van de verschillende projecten en het onderwijs aan medeburgers. Hieronder vindt u meer informatie over de projecten die wij momenteel steunen. Het laatste effectenrapport vindt u hier.